קופות חולים
שלטי אלומיניום פוטומטאל עבור
קופת חולים לאומית


מוסדות חינוך

בנקיםפוטומטאל צבעוני - אלומיניום אנודייז
גרפיקה ממוחשבת וחריטה
שלטים מוארים, פח, נאון
שלטי פנפלקס
כרזות, שמשונית
אותיות בולטות
שילוט לרכב
מדבקות לחלונות ראוה
פנלים וסמלים במחיר מיוחד
למוסדות ותערוכות    
עבודות מיוחדות מפרספקס מכופף
שלטים מאלומיניום

מלקוחותינו
שילוט פנים עבור סניפי
הדואר בארץ
מכוניות משטרת ישראל


 בתי חולים-
בית חולים לניאדושלטים מפרספקס שקוף
לרשת " ארקפה "
 

ת.ד 101, תל יצחק 45805
משרד 8994416-09  פקס :8990564-09  נייד :  2314395-052
h  a  d  s  i  g  n  s     @    n e t v i s i o n    .   n e t   .   i l